Image

Hoe gaan we om met COVID-19

We hanteren de RIVM richtlijnen, dat betekent onder meer dat de ruimtes zijn ingericht op de norm van 1,5 meter afstand. Dit houdt in dat we met maximaal 25 mensen in het Knooppunt kunnen verblijven.

KNOOPPUNT HEERENVEEN

Waar ondernemers en onderwijs elkaar ontmoeten en samenwerken.
Burgemeester Kuperusplein 142 in Heerenveen.