Gezamenlijk belang staat voorop.

In nieuws by Eko Kooistra

Eén plek waar ondernemers en onderwijs samenkomen. Binnenkort is die plek er in Heerenveen, genaamd Het Knooppunt. Het wordt een plek voor kruisbestuiving; jongeren zien en ervaren hoe mooi het bedrijfsleven in en rondom Heerenveen is. Hiermee verbinden ondernemers en onderwijs de jongeren aan de bedrijven en de regio. Het project is het initiatief van de Ondernemerskring Heerenveen en het onderwijs.

Zoals u weet is de OKH samen met het onderwijs initiatiefnemer van Knooppunt. Een plek waar ondernemers, leerlingen / studenten en docenten onderling kunnen kennismaken en kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Dit in elke willekeurige samenstelling. Doel is om bijvoorbeeld ook bijeenkomsten te organiseren die alleen voor ondernemers zijn.

Inmiddels is Stichting Knooppunt Heerenveen opgericht en heeft het initiatief formeel vorm gekregen. Ook de OKH is vertegenwoordigd in het bestuur, net als het onderwijs. Doel is om een brede vertegenwoordiging in het bestuur te hebben vanuit ondernemend Heerenveen én het onderwijs. Het gaat namelijk niet alleen om de eigen belangen, maar om het totaal van belangen van ondernemers, leerlingen/studenten en docenten in de gemeente Heerenveen. 

De stichting heeft inmiddels een ruimte gehuurd aan het Burgemeester Kuperusplein 142. De ruimte is met beperkte middelen aangepast en wordt op dit moment verder ingericht. Doel was om dat al klaar te hebben, maar ook hier zorgt de coronacrisis voor uitstel en soms ook afstel van zaken.
Henk Damhof is de projectleider. Hij kent het onderwijsveld en de ondernemerswereld. Het is zijn taak om van Knooppunt een succes te maken. Om die reden werkt hij samen met een klein team vanuit het onderwijs en relaties/ambassadeurs uit het bedrijfsleven. Vanuit die samenwerking zijn de eerste activiteiten ook al bedacht, maar is de uitvoering door de huidige crisis niet mogelijk geweest. De stichting en Henk laten zich niet kisten door de crisis. Op dit moment wordt hard gewerkt om de inrichting af te ronden en om activiteiten te ontwikkelen voor de doelgroep(en), zodra dat kan. Voor deze activiteiten zal de OKH ook steeds aandacht vragen via de nieuwsbrief / website. De stichting is ook druk bezig om zelf een website op te zetten. Kortom, achter de schermen wordt er gewerkt om invulling te geven aan de doelstellingen van Knooppunt. En, natuurlijk had het bestuur van stichting Knooppunt Heerenveen al graag officieel willen openen, maar ook dat moment is door corona even geparkeerd. 

Wij informeren u zodra wij weer nieuws hebben van het bestuur of de projectleider. En, als u een bijdrage wilt leveren of een idee hebt voor bijeenkomsten voor ondernemers en/of leerlingen/studenten en/of docenten, laat u dit dan vooral aan ons weten. U kunt uw ideeën kwijt bij de OKH, maar zeker ook bij Henk Damhof.

Artikel uit OF 01-10-2019