Een plek waar studenten, docenten en ondernemers samenkomen.

Hier ontmoeten ondernemers, docenten en leerlingen elkaar om de samenwerking met elkaar te verbeteren en te intensiveren. Het wordt een plek voor kruisbestuiving; jongeren zien en ervaren hoe mooi het bedrijfsleven in en rondom Heerenveen is. Het project is het initiatief van de Ondernemerskring Heerenveen, het onderwijs en de gemeente.

Image

Aan de ene kant leerlingen/docenten meenemen in ontwikkelingen en nieuwe technologieën op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant krijgen ondernemers de mogelijkheid de inhoud van praktisch onderwijs en stages nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van bedrijven. Kortom, de werelden van beide doelgroepen optimaal op elkaar aan laten sluiten.

"Door studenten in een vroeg stadium te enthousiasmeren voor het regionale bedrijfsleven, blijven de knappe koppen en de harde werkers in de regio of vinden jongeren gewoon de baan die het beste bij hen past."

"Bij Knooppunt Heerenveen kunnen we de leerlingen deze sectoren laten ontdekken en ze bewust maken van de vraag naar nieuwe mensen in die sectoren", legt Frank van Hout uit. Bovendien willen we voorkomen dat er gaten ontstaan. "Ontwikkelingen in het bedrijfsleven gaan snel; ondernemers kunnen docenten en jongeren daarover informeren. Anderzijds kunnen docenten de ontwikkelingen in het onderwijs presenteren."

Centrale ontmoetingsplaats

Bij Knooppunt Heerenveen ontmoeten jongeren, ondernemers en docenten elkaar om vervolgens elkaar te versterken. In de ene ruimte vindt een gastcollege van een ondernemer plaats, in de ruimte daarnaast voeren een leerling, een docent en een bedrijfscoach een loopbaangesprek.

"We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, we zoeken juist de samenwerking en willen een groot netwerk opbouwen zodat we bijvoorbeeld een student uit Heerenveen die in scheepsbouw is geïnteresseerd via het netwerk in Sneek terecht kan komen."

Door middel van dit project willen we de instroom van toekomstige medewerkers bevorderen, kwaliteit van onderwijs verder verbeteren en contact met het bedrijfsleven versterken door een centrale ontmoetingsplaats te zijn. Gaandeweg zullen we ontdekken wat werkt. We willen mensen ook zelf invulling laten geven zodat iedereen de ruimte krijgt om mee te doen.