Onderwijs en bedrijfsleven in Heerenveen komen samen bij Knooppunt.

Eén plek waar studenten, docenten en ondernemers samenkomen. Het wordt een plek voor kruisbestuiving; jongeren zien en ervaren hoe mooi het bedrijfsleven in en rondom Heerenveen is. Hiermee verbinden ondernemers, onderwijs de jongeren aan de bedrijven en de regio. Het project is het initiatief van de Ondernemerskring Heerenveen en het onderwijs.

Image

Formele kartrekkers zijn Alex van Dalen en Wilko Jan Aardema van de Ondernemerskring én Frank van Hout, bestuurder bij Friesland College en Hans Wildeboer, bestuurder van Bornego College en OSG Sevenwolden. Zij werken samen met meer mensen uit het onderwijs en bedrijfsleven. Knooppunt wil het verbeteren en intensiveren van de samenwerking van partijen, die tot gevolg heeft dat jongeren zich binden aan bedrijven en regio.

Aan de ene kant leerlingen/docenten meenemen in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en nieuwe technologieën. Aan de andere kant krijgen ondernemers de mogelijkheid de inhoud van praktisch onderwijs en stages nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van bedrijven. Kortom: de werelden van beide doelgroepen optimaal op elkaar aan te laten sluiten.

"Door studenten in een vroeg stadium te enthousiasmeren voor het regionale bedrijfsleven, blijven de knappe koppen en de harde werkers in de regio of vinden jongeren gewoon de baan die het beste bij hen past."

Bij Knooppunt kunnen we de leerlingen deze sectoren laten ontdekken en ze bewust maken van de vraag naar nieuwe mensen in die sectoren”, legt Frank van Hout uit. Bovendien willen ze voorkomen dat er gaten ontstaan. “Ontwikkelingen in het bedrijfsleven gaan snel; ondernemers kunnen docenten en jongeren daarover informeren. Anderzijds kunnen docenten de ontwikkelingen in het onderwijs presenteren.”

Centrale ontmoetingsplaats 

In Friesland zijn er al vergelijkbare projecten, denk aan De Kanselarij in Leeuwarden of KEI Noordoost-Friesland. Van Dalen: “We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, we zoeken juist de samenwerking en willen een groot netwerk opbouwen.

Zodat we bijvoorbeeld een kind uit Heerenveen dat in scheepsbouw is geïnteresseerd via het netwerk in Sneek terecht kan komen.” Bij Knooppunt ontmoeten jongeren, ondernemers en docenten elkaar om vervolgens te versterken. In de ene ruimte vindt een gastcollege van een ondernemer plaats, in de ruimte daarnaast voeren leerling, docent en bedrijfscoach een loopbaangesprek. De jongeren doen ook iets terug en maken opdrachten voor de bedrijven of gaan er op stage.

“Met Knooppunt willen we de instroom van toekomstige medewerkers bevorderen, kwaliteit van onderwijs verder verbeteren en contact met het bedrijfsleven versterken door een centrale ontmoetingsplaats te zijn. Gaandeweg zullen we ontdekken wat werkt. We willen mensen ook zelf invulling laten geven, zodat iedereen de ruimte krijgt om mee te doen, zonder de vastgestelde kaders uit het oog te verliezen.”

KNOOPPUNT HEERENVEEN

Waar ondernemers en onderwijs elkaar ontmoeten en samenwerken.
Burgemeester Kuperusplein 142 in Heerenveen.